بازدید ایدهبایگانی‌های سنگین‌ترین | بازدید ایده

برچسب: سنگین‌ترین

کشف یکی از سنگین‌ترین ستاره های نوترونی

کشف یکی از سنگین‌ترین ستاره های نوترونی پژوهشگران گروه نجوم و اختر‌فیزیک UPC و موسسه‌ی اختر‌فیزیک جزایر قناری (IAC) از روش جدیدی برای یک ستاره‌ی نوترونی بسیار سنگین استفاده کردند. این ستاره‌ی نوترونی، یکی از…