بازدید ایدهبایگانی‌های سمی است | بازدید ایده

برچسب: سمی است

غبار ماه برای سلول‌های انسان به‌شدت سمی است

غبار ماه برای سلول‌های انسان به‌شدت سمی است می‌گویند که در فضا صدای عطسه شنیده نمی‌شود؛ اما هاریسون اشمیت، فضانورد آپولو ۱۷، در سفر خود به ماه در سال ۱۹۷۲ در ماژول فرماندهی چلنجر، عطسه‌های زیادی کرده است.…