بازدید ایدهبایگانی‌های سمنان| "خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب" ادعایی غیرکارشناسی است | بازدید ایده

برچسب: سمنان| “خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب” ادعایی غیرکارشناسی است

سمنان| “خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب” ادعایی غیرکارشناسی است

سمنان| "خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب" ادعایی غیرکارشناسی است به گزارش خبرگزاری بازدیدایده از سمنان، ابوالفضل حسن‌بیگی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان سمنان با حضور وزیر نیرو با اشاره به…

  • خانه
  • سمنان| “خشک‌شدن دریای خزر در صورت انتقال آب” ادعایی غیرکارشناسی است