بازدید ایدهبایگانی‌های سلول | بازدید ایده

برچسب: سلول

فرآیند تولید سلول های زنده از صفر

پژوهشگرها موفق به ساخت سلول‌های زنده‌ای شدند که می‌توانند انرژی خود را تولید کنند. برای این فرآیند از ترکیب دانش فیزیک و زیست‌شناسی استفاده شده است. هشت نوع ماده‌ی اولیه برای این فرآیند لازم است:…