بازدید ایدهبایگانی‌های سلول های زنده | بازدید ایده

برچسب: سلول های زنده

فرآیند تولید سلول های زنده از صفر

پژوهشگرها موفق به ساخت سلول‌های زنده‌ای شدند که می‌توانند انرژی خود را تولید کنند. برای این فرآیند از ترکیب دانش فیزیک و زیست‌شناسی استفاده شده است. هشت نوع ماده‌ی اولیه برای این فرآیند لازم است:…