بازدید ایدهبایگانی‌های سلول های خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: سلول های خورشیدی

نسل بعدی سلول های خورشیدی،برق و هیدروژن را باهم تولید می کند

پژوهشگران در روشی خلاقانه توانستند بازدهی ترکیبی سلول‌‌های سیلیکونی رایج را به‌طرز قابل‌‌توجهی افزایش دهند. یکی از روش‌های اصلی تولید هیدروژن مورد استفاده در سلول‌های سوختی، استفاده از فتوسنتز مصنوعی برای تجزیه‌‌ی آب به عناصرهیدروژن و اکسیژن…