بازدید ایدهبایگانی‌های سلول‌ خورشیدی ارزان‌تر و چندمنظوره با پژوهش‌های الکترونی جدید | بازدید ایده

برچسب: سلول‌ خورشیدی ارزان‌تر و چندمنظوره با پژوهش‌های الکترونی جدید

سلول‌ خورشیدی ارزان‌تر و چندمنظوره با پژوهش‌های الکترونی جدید

پروسکایت‌های هیبرید آلی-معدنی (HOIPs) در تبدیل نور به الکتریسیته بسیار بهینه عمل می‌کنند. آن‌ها سبک، انعطاف‌پذیر و ارزان هستند. پروسکایت‌های هیبرید آلی-معدنی بهترین گزینه‌ی ما برای بهبود سیستم‌های انرژی خورشیدی هستند؛ سیستم‌هایی که به وابستگی…

  • خانه
  • سلول‌ خورشیدی ارزان‌تر و چندمنظوره با پژوهش‌های الکترونی جدید