بازدید ایدهبایگانی‌های سلول‌های خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: سلول‌های خورشیدی

نقاط نانو جدید، راهکاری برای تولید سلول‌های خورشیدی باکیفیت و ارزان‌تر

نقاط نانو جدید، راهکاری برای تولید سلول‌های خورشیدی باکیفیت و ارزان‌تر نقطه‌های کوانتومی کلوییدی، نوع جدیدی از نانو ذرات جامد‌ند که راه را برای ساخت سلول‌های خورشیدی سبک‌تر و منعطف با قیمتی کمتر هموار کرده‌اند.…