بازدید ایدهبایگانی‌های سلامتی | بازدید ایده

برچسب: سلامتی

خواب بیش از حد شاید نشانه‌ای از وجود مشکلات سلامتی باشد

همان‌طور که پژوهش‌های متعددی در دهه‌های اخیر نیز نشان داده‌اند، خواب، تجربه‌ای تجملی نیست؛ بکه یک ضرورت است. وقتی که ما خواب هستیم، مغز همچنان برای نگهداری خود به فعالیت ادامه می‌دهد اما خواب برای…