بازدید ایدهبایگانی‌های سلاح های بادی | بازدید ایده

برچسب: سلاح های بادی

لغو اعزام تیم ملی تیراندازی کشورمان به مسابقات سلاح‌های بادی کویت

اعزام تیم ملی تیراندازی کشورمان به مسابقات سلاح‌های بادی کویت به صورت قطعی لغو شد. اولین دلیل لغو این اعزام درخواست وزارت ورزش از فدراسیون‌ها برای لغو اعزام‌های غیر ضروری بود. فدراسیون در جمع‌بندی‌های خود…