بازدید ایدهبایگانی‌های سلاح لیزری | بازدید ایده

برچسب: سلاح لیزری

نیروی دریایی آمریکا در تدارک ساخت سلاح لیزری غیر مرگبار

نیروی دریایی ایالات‌‌ متحده قصد دارد نوعی وسیله نقلیه‌‌ی مجهز به سلاح لیزری با هدف کنترل تجمعات و شورش‌‌های شهری بسازد. نیروی دریایی ایالات‌ متحده، در تدارک برای ساخت یک سیستم سلاحلیزری جدید و غیرمرگبار است که…