بازدید ایدهبایگانی‌های سقوط مترو شهر رم و آسیب دیدن هواداران تیم زسکامسکو | بازدید ایده

برچسب: سقوط مترو شهر رم و آسیب دیدن هواداران تیم زسکامسکو

فوتبال جهان| بازگشت آخرین بازمانده زخمی‌های زسکا از رم به مسکو

فوتبال جهان| بازگشت آخرین بازمانده زخمی‌های زسکا از رم به مسکو به نقل از خبرگزاری ریانووستی روسیه، آخرین هوادار مجروح سانحه سقوط متروی ایستگاه جمهوری شهر رم که برای تماشای بازی زسکا مسکو در لیگ…

  • خانه
  • سقوط مترو شهر رم و آسیب دیدن هواداران تیم زسکامسکو