بازدید ایدهبایگانی‌های سفیر | بازدید ایده

برچسب: سفیر

پاسخ سفیر ایران به همتای آمریکایی در مورد حکم دیوان بین‌المللی دادگستری

سفیر ایران در لاهه به ادعای مطرح‌شده توسط همتای آمریکایی خود درباره حکم دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا در پرونده شکایت ایران پاسخ داد. دکتر علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه با اشاره…

سفیر سابق پاکستان در واشنگتن: در رفتار دولت اسلام‌آباد با کابل تغییری ایجاد نمی‌شود

سفیر سابق پاکستان در آمریکا با اشاره به تغییر دولت در اسلام‌آباد گفت که با وجود دولت جدید اما رفتار پاکستان در قبال افغانستان تغییری نخواهد کرد. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری بازدیدایده به نقل از «تلویزیون…