بازدید ایدهبایگانی‌های سفر به زحل | بازدید ایده

برچسب: سفر به زحل

سفر به زحل: ارباب حلقه‌های منظومه شمسی

سفر به زحل: ارباب حلقه‌های منظومه شمسی زحل از نظر فاصله با خورشید ششمین سیاره و از نظر ابعاد دومین سیاره‌ی بزرگ در کل منظومه‌ی شمسی است. زحل را به خاطر داشتن هزاران حلقه‌ی زیبا و منحصربه‌فرد می‌توان…