بازدید ایدهبایگانی‌های سفرهای فضایی آینده | بازدید ایده

برچسب: سفرهای فضایی آینده

طراحی نوعی پیشرانه‌ جدید برای سفرهای فضایی آینده

طراحی نوعی پیشرانه‌ جدید برای سفرهای فضایی آینده از هال تراستر (HT) در ماهواره‌هایی که در مدار زمین در چرخش هستند، استفاده می‌شود؛ همچنین می‌توان از این پیشرانه‌ در سفرهای فضایی طولانی، نظیر سفر از کره‌ی زمین…