بازدید ایدهبایگانی‌های سطح کربن دی‌ اکسید در اتمسفر زمین هیچگاه تا این حد بالا نبوده است | بازدید ایده

برچسب: سطح کربن دی‌ اکسید در اتمسفر زمین هیچگاه تا این حد بالا نبوده است

سطح کربن دی‌ اکسید در اتمسفر زمین هیچگاه تا این حد بالا نبوده است

سازمان ملل هشداری منتشر کرد مبنی براین که سال گذشته، سطح کربن دی‌اکسید اتمسفر به حدی رسیده که پیش از این مشاهده نشده بود. سطوح کنونی کربن دی‌اکسید در طی سه میلیون سال گذشته، سابقه نداشته…

  • خانه
  • سطح کربن دی‌ اکسید در اتمسفر زمین هیچگاه تا این حد بالا نبوده است