بازدید ایدهبایگانی‌های سطح مریخ.یک قاتل بی‌رحم است | بازدید ایده

برچسب: سطح مریخ.یک قاتل بی‌رحم است

سطح مریخ یک قاتل بی‌رحم است

سطح مریخ یک قاتل بی‌رحم است پژوهشگران پیش‌تر فکر می‌کردند که میکروارگانیسم‌ها می‌توانند روی سطح سیاره‌ی سرخ زنده بمانند؛ اما اکنون آزمایش‌هایی که به تازگی در محیط‌های آزمایشگاهی انجام شده‌اند، کاملاً با دیدگاه پژوهشگران در…

  • خانه
  • سطح مریخ.یک قاتل بی‌رحم است