بازدید ایدهبایگانی‌های سریال | بازدید ایده

برچسب: سریال

سعدی در واکنش به خبر پیش تولید «پرچین»: نمی‌دانم سیما اجازه می‌دهد هم تهیه‌کننده «بچه مهندس» باشم و هم «پرچین»!

سعدی در واکنش به خبر پیش تولید «پرچین»: نمی‌دانم سیما اجازه می‌دهد هم تهیه‌کننده «بچه مهندس» باشم و هم «پرچین»! سیمافیلم از آماده شدن سریال «پرچین» پس از اقدامات لازم به به مرحله پیش‌تولید خبر…

«۱۳ شمالی» توقیف شد

«۱۳ شمالی» توقیف شد پخش مجموعه مسابقه «13 شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شد، تا رفع ابهامات وزارت ارشاد متوقف شده است. به نقل از رضا جاپلقی، تهیه کننده این سریال،…