بازدید ایدهبایگانی‌های سرچشمه | بازدید ایده

برچسب: سرچشمه

سیاه‌چاله‌ها سرچشمه اصلی ماده تاریک در جهان نیستند

سیاه‌چاله‌ها سرچشمه اصلی ماده تاریک در جهان نیستند دانشمندان احتمال اینکه سیاه‌چاله‌‌ها، منشاء اصلی برای بیشتر ماده‌‌ی تاریک موجود در جهان باشد، مردود اعلام کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که ماده‌‌ی تاریک بیش از ۸۰ درصد از ماده را در…