بازدید ایدهبایگانی‌های سرپرست معاونت استانداری گیلان: جاری‌شدن سیل آب شرب ۵۰۰۰ خانوار را قطع کرد | بازدید ایده

برچسب: سرپرست معاونت استانداری گیلان: جاری‌شدن سیل آب شرب ۵۰۰۰ خانوار را قطع کرد

سرپرست معاونت استانداری گیلان: جاری‌شدن سیل آب شرب ۵۰۰۰ خانوار را قطع کرد

سرپرست معاونت استانداری گیلان: جاری‌شدن سیل آب شرب ۵۰۰۰ خانوار را قطع کرد علی اوسط اکبری‌مقدم در گفت‌وگو با  بازدیدایده در رشت اظهار داشت:‌ به علت بارش شدید باران به ویژه در مناطق غربی استان…

  • خانه
  • سرپرست معاونت استانداری گیلان: جاری‌شدن سیل آب شرب ۵۰۰۰ خانوار را قطع کرد