بازدید ایدهبایگانی‌های سرپرست دانشگاه پیام نور | بازدید ایده

برچسب: سرپرست دانشگاه پیام نور

دکتر مهرداد بردبار معاون علمی دانشگاه پیام نور مرکز رشت

دکتر مهرداد بردبار سرپرست دانشگاه پیام نور / معاون علمی پیام نور مرکز رشت طی مصاحبه با انجمن های علمی دانشگاه پیام نور مرکز رشت در  يكشنبه, ‏27 ‏مرداد ‏1398, ‎‏12:40:54 ب.ظ اظهار داشتند :…

  • خانه
  • سرپرست دانشگاه پیام نور