بازدید ایدهبایگانی‌های سرنوشت سامانه خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: سرنوشت سامانه خورشیدی

پایانی تاریک و سرد: سرنوشت سامانه خورشیدی به چه شکلی رقم خواهد خورد؟

پایانی تاریک و سرد: سرنوشت سامانه خورشیدی به چه شکلی رقم خواهد خورد؟ عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حدوداً ۱۳.۸ میلیارد سال سن دارد و ما حاصل تکامل این جهان بی‌نهایت هستیم. داستان…

  • خانه
  • سرنوشت سامانه خورشیدی