بازدید ایدهبایگانی‌های سرمربی العربی | بازدید ایده

برچسب: سرمربی العربی

خداحافظی بوناچیچ با بازیکنان العربی: برای استراحت به کشورم بازمی‌گردم

خداحافظی بوناچیچ با بازیکنان العربی: برای استراحت به کشورم بازمی‌گردم بوناچیچ در این دیدار از تلاش بازیکنانش در طول مدت همکاری قدردانی کرد و گفت: من مدت زیادی مشغول کار بودم و حالا وقت آن…