بازدید ایدهبایگانی‌های سرمایه صندوق کودکان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شد | بازدید ایده

برچسب: سرمایه صندوق کودکان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شد

فوتبال جهان| افزایش ۳ برابری سرمایه صندوق کودکان یوفا

فوتبال جهان| افزایش ۳ برابری سرمایه صندوق کودکان یوفا به نقل از سرویس رسانه‌ای یوفا، کمیته اجرایی یوفا سرمایه سالیانه صندوق کودکان این نهاد را از 2 به 6.8 میلیون یورو افزایش داد که باعث…

  • خانه
  • سرمایه صندوق کودکان اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با افزایش بیش از ۳ برابری مواجه شد