بازدید ایدهبایگانی‌های سرماخوردگی | بازدید ایده

برچسب: سرماخوردگی

درمان‌های خانگی سرماخوردگی، از افسانه تا واقعیت

از آب پرتغال تا قرص‌های زینک، سوپ مرغ تا حبه‌های سیر، درمان‌های خانگی متعددی برایسرماخوردگی وجود دارد؛ اما آیا این درمان‌ها از نظر علمی ثابت شده‌اند؟ شاید بتوان گفت تعداد تجربیات و داستان‌های سرماخوردگی به…