بازدید ایدهبایگانی‌های سرعت رشد انرژی های نو برای عبور از بحران گرمایش زمین کافی نیست | بازدید ایده

برچسب: سرعت رشد انرژی های نو برای عبور از بحران گرمایش زمین کافی نیست

سرعت رشد انرژی های نو برای عبور از بحران گرمایش زمین کافی نیست

طی دو دهه‌‌ی آینده، سیستم انرژی جهان دچار یک تحول عظیم خواهد شد. انرژی خورشیدی و بادی در حال تبدیل شدن به منابع اصلی انرژی الکتریکی هستند. به نظر می‌رسد که اشتهای بی‌رحمانه‌‌ی چین در…

  • خانه
  • سرعت رشد انرژی های نو برای عبور از بحران گرمایش زمین کافی نیست