بازدید ایدهبایگانی‌های سرعت بالایی | بازدید ایده

برچسب: سرعت بالایی

پروکسیما بی اتمسفر خود را با سرعت بالایی از دست می‌دهد

پروکسیما بی اتمسفر خود را با سرعت بالایی از دست می‌دهد پروکسیما بی، سیاره‌ای هم‌اندازه‌ی زمین است و در ناحیه قابل سکونت (ناحیه‌ای در اطراف ستاره‌ها که در آن، تمامی شرایط برای شکل‌گیری حیات فراهم باشد) ستاره‌ی…