بازدید ایدهبایگانی‌های سردترین | بازدید ایده

برچسب: سردترین

ناسا: ایجاد سردترین دما در جهان با لیزر در فضا

ناسا: ایجاد سردترین دما در جهان با لیزر در فضا در ادامه جستجو برای دماهای سردتر از همیشه، ناسا قرار است دستگاهی به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال کند. این دستگاه نقطه‌ای ده میلیارد بار سردتر از خلأ…