بازدید ایدهبایگانی‌های سردار حزنی: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در استان خراسان جنوبی رفع مشکل آب و اشتغال را دنبال می‌کند | بازدید ایده

برچسب: سردار حزنی: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در استان خراسان جنوبی رفع مشکل آب و اشتغال را دنبال می‌کند

سردار حزنی: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در استان خراسان جنوبی رفع مشکل آب و اشتغال را دنبال می‌کند

سردار حزنی: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در استان خراسان جنوبی رفع مشکل آب و اشتغال را دنبال می‌کند سید ضیاءالدین حزنی در گفت‌وگو با خبرنگار بازدیدایده در بیرجند، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار…

  • خانه
  • سردار حزنی: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در استان خراسان جنوبی رفع مشکل آب و اشتغال را دنبال می‌کند