بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره های نوترونی | بازدید ایده

برچسب: ستاره های نوترونی

مشاهدات رادیویی توضیحاتی برای ادغام ستاره های نوترونی دارند

مشاهدات رادیویی توضیحاتی برای ادغام ستاره های نوترونی دارند مشاهدات سه ماهه‌ی موسسه‌ی علوم طبیعی کارل جانسکی، به وسیله‌ی آرایه‌ای بزرگ از آنتن‌ها‌ی VLA، اطلاعاتی در مورد برخورد ستاره‌ها‌ی نوترونی به دانشمندان داده است. اطلاعات به‌دست…

ادغام ستاره های نوترونی، معمایی دیگر در اختر فیزیک

ادغام ستاره های نوترونی، معمایی دیگر در اختر فیزیک تابش حاصل از ادغام ستاره‌ها‌ی نوترونی در ماه آگوست سال قبل، هنوز هم توسط تلسکوپ‌ها دیده می‌شود. روشنایی حاصل از این پدیده هنوز در حدی است…