بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره شباهنگ | بازدید ایده

برچسب: ستاره شباهنگ

ستاره شباهنگ، باعث مخفی شدن یک خوشه ستاره‌ای شده است

ستاره شباهنگ، باعث مخفی شدن یک خوشه ستاره‌ای شده است دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی، آژانس فضایی اروپا، تلسکوپ فضایی گایارا به فضا پرتاب کرد. از آن زمان تا به امروز، این رصدخانه‌ی فضایی میلیاردها جرم آسمانی…