بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره ای | بازدید ایده

برچسب: ستاره ای

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است

HIP68468؛ ستاره ای که سیاره‌ های مجاور خود را بلعیده است در فاصله‌‌ی ۳۰۰ سال نوری زمین، ستاره‌ای به اسم HIP68468 قرار دارد؛ این ستاره شباهت زیادی به خورشید دارد و می‌تواند آینده‌ی خورشید را به…

سیستم ستاره ای با سه سیاره شبیه زمین

سیستم ستاره ای با سه سیاره شبیه زمین تا به حال نزدیک به ۳۵۰۰ سیاره‌ی خورشیدی دیده و تایید شده‌اند. بیش‌تر این سیاره‌ها با استفاده از روش گذر یا انتقال شناسایی شده‌اند. منجمان می‌توانند با…