بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌ی قلب‌ العقرب | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌ی قلب‌ العقرب

تصویری با جزئیات بالا از ستاره‌ی قلب‌ العقرب ثبت شد

تصویری با جزئیات بالا از ستاره‌ی قلب‌ العقرب ثبت شد در عالم شناخته‌شده، تریلیون‌ها ستاره وجود دارد که از بین آن‌ها، تنها خورشید را به‌خوبی می‌شناسیم. شناختن یک ستاره از میان چندین تریلیون ستاره، دستاورد بزرگی نیست؛…

  • خانه
  • ستاره‌ی قلب‌ العقرب