بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌ها | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌ها

محققان موفق به کشف سیستم دوتایی نادر از ستاره‌ها شدند

محققان موفق به کشف سیستم دوتایی نادر از ستاره‌ها شدند ستاره‌ای در فاصله‌ی ۷۳۰ سال نوری از زمین، در حال بلعیدن مرحله به مرحله‌ی شریک خود در سیستم دوتایی است. با بازدید ایده همراه باشید.…