بازدید ایدهبایگانی‌های ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان | بازدید ایده

برچسب: ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان

دانشمندان برای اولین‌بار به ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان نزدیک شده‌اند

دانشمندان برای اولین‌بار به ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان نزدیک شده‌اند در ابتدا لازم است به عصر تاریکی اشاره شود. البته منظور از عصر تاریکی، دوره‌ی پس از سقوط امپراطوری روم غربی نیست بلکه منظور عصر تاریکی کیهانی…

  • خانه
  • ستاره‌های غول‌آسای آغاز جهان