بازدید ایدهبایگانی‌های سبک رهبری ضعیف و چالش‌های سازمانی | بازدید ایده

برچسب: سبک رهبری ضعیف و چالش‌های سازمانی

سبک رهبری ضعیف و چالش‌های سازمانی

اندی بایلی مدیرعامل و رئیس مؤسسه‌ی مربیگری پترا، در مقاله‌ای توضیح می‌دهد که چرا رهبران کسب‌وکار به بن‌بست حرفه‌ای می‌رسند و چگونه می‌توان از این امر اجتناب کرد. به گفته‌ی بایلی، هر رهبر دارای سبک…

  • خانه
  • سبک رهبری ضعیف و چالش‌های سازمانی