بازدید ایدهبایگانی‌های سبزسازی زمین؛ راهی مؤثر برای کاهش سطوح کربن | بازدید ایده

برچسب: سبزسازی زمین؛ راهی مؤثر برای کاهش سطوح کربن

سبزسازی زمین؛ راهی مؤثر برای کاهش سطوح کربن

پژوهش جدیدی که انجام شده است، پیشنهاد می‌کند که تلاش برای دوباره سبزسازی زمین می‌تواند به اندازه‌ی پایان دادن به مصرف نفت مؤثر باشد. این راه حل اقلیمی طبیعی شامل جنگل‌کاری و حفاظت از تالاب‌ها…

  • خانه
  • سبزسازی زمین؛ راهی مؤثر برای کاهش سطوح کربن