بازدید ایدهبایگانی‌های سامان | بازدید ایده

برچسب: سامان

سامان قدوس تعیین‌کننده‌ترین بازیکن آمیا در لوشامپیونه

سامان قدوس تعیین‌کننده‌ترین بازیکن آمیا در لوشامپیونه کاربران سایت 11 آمینوا فرانسه با آرای 55 درصدی خود سامان قدوس را به عنوان بهترین بازیکن تیم آمیا در هفته نهم لوشامپیونه انتخاب کردند. سامان قدوس پیش…