بازدید ایدهبایگانی‌های سامانه‌های ارتباطی، ناوبری | بازدید ایده

برچسب: سامانه‌های ارتباطی، ناوبری

نوسازی سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری و سنسورهای راداری کشور تا پایان سال

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران از تعلیق فعالیت شبانه یکی از فرودگاه‌های کشور خبر داد و گفت:سامانه سما به سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها این اطمینان را می‌دهد که هیچ خطری در فعالیت‌ها پنهان…

  • خانه
  • سامانه‌های ارتباطی، ناوبری