بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۱۸۲ میلادی | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۱۸۲ میلادی

احتمال برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین در سال ۲۱۸۲ میلادی

احتمال برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین در سال ۲۱۸۲ میلادی محققان پیش‌بینی کرده‌اند که شهاب سنگی با نام 1999 RQ36 احتمالا در سال ۲۱۸۲ با زمین برخورد می‌کند، البته احتمال برخورد این شهاب‌ سنگ…