بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۴۰ | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۴۰

ارسال نخستین کاوشگر به سیاره پروکسیما بی تا سال ۲۰۴۰

ارسال نخستین کاوشگر به سیاره پروکسیما بی تا سال ۲۰۴۰ در آگوست سال ۲۰۱۶، پژوهشگران یک سیاره فراخورشیدی کشف کردند که به‌احتمال زیاد می‌تواند میزبان حیات باشد. این سیاره که تقریباً هم‌اندازه زمین است، پروکسیما بی نام دارد و…