بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۲۵ | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۲۵

برنامه ناسا برای قطع همکاری با ایستگاه فضایی بین‌ المللی تا سال ۲۰۲۵

برنامه ناسا برای قطع همکاری با ایستگاه فضایی بین‌ المللی تا سال ۲۰۲۵ به‌گزارش پایگاه ورج، طبق پیش‌نویس پیشنهاد بودجه، دولت ترامپ درحال آماده شدن برای پایان دادن‌ به حمایت‌های خود از برنامه‌یایستگاه فضایی بین‌المللی تا…