بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد

پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد

پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب تا سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد ناسا به تازگی اعلام کرده که با توجه به فرآیند خاص ادغام و قرارگیری در فضاپیما، تصمیم گرفته است که تاریخ پرتاب تلسکوپ فضایی جیمز وب را…

  • خانه
  • سال ۲۰۱۹ به تعویق افتاد