بازدید ایدهبایگانی‌های سال ۲۰۱۵ | بازدید ایده

برچسب: سال ۲۰۱۵

روشنایی شهر‌ها در آستانه‌ی سال ۲۰۱۵

روشنایی شهر‌ها در آستانه‌ی سال ۲۰۱۵ یکی از جالب‌ترین نکات در مورد تصاویر ثبت شده از ایستگاه فضایی بین‌المللی، درخشندگی شهر‌های بزرگ در شب است. این درخشندگی در آستانه‌ی سال نوی میلادی در کشورهای غربی…