بازدید ایدهبایگانی‌های سالگرد پرتاب | بازدید ایده

برچسب: سالگرد پرتاب

به مناسبت سالگرد پرتاب تلسکوپ فضایی هابل: فضا شگفت‌انگیز است!

به مناسبت سالگرد پرتاب تلسکوپ فضایی هابل: فضا شگفت‌انگیز است! ۲۵ سال پیش در چنین روزی تلسکوپ فضایی هابل (HST) توسط شاتل دیسکاوری در مدار زمین گرفت و تا به امروز عنوان پرکارترین چشم انسان…