بازدید ایدهبایگانی‌های ساله | بازدید ایده

برچسب: ساله

جستجوی شواهد حیات در سنگ‌های چهار میلیارد ساله مریخ

جستجوی شواهد حیات در سنگ‌های چهار میلیارد ساله مریخ پژوهشگران می‌گویند، سنگ‌هایی که در بستر دریاچه شکل گرفته‌اند، بهترین مکان برای جستجوی شواهد فسیلی حاوی حیات چند میلیارد ساله در مریخ هستند. پژوهش جدیدی که به دنبال…