بازدید ایدهبایگانی‌های سازوکار | بازدید ایده

برچسب: سازوکار

درمورد بادهای خورشیدی و سازوکار آنها چه می‌دانیم

درمورد بادهای خورشیدی و سازوکار آنها چه می‌دانیم باد خورشیدی جریانی از ذرات باردار (پلاسما) است که از خورشید آزاد می‌شوند. اگرچه باد ثابت است، خواص آن ثابت نیست. اما چه چیزی باعث ایجاد باد خورشیدی…