بازدید ایدهبایگانی‌های سازنده بخش عمده جهان هستی | بازدید ایده

برچسب: سازنده بخش عمده جهان هستی

شناسایی ماده اسرارآمیز سازنده بخش عمده جهان هستی هنوز ممکن نشده است

شناسایی ماده اسرارآمیز سازنده بخش عمده جهان هستی هنوز ممکن نشده است چند دهه‌ی گذشته، اوج یک حوزه‌ی خارق‌العاده از علم کیهان‌شناسی بود؛ یک مجموعه‌ی متنوع از اندازه‌گیری‌ها با دقت بسیار بالا که امکان بازسازی…

  • خانه
  • سازنده بخش عمده جهان هستی