بازدید ایدهبایگانی‌های سازمان مناطق آزاد | بازدید ایده

برچسب: سازمان مناطق آزاد

مناطق آزاد مشمول ابلاغیه رئیس‌جمهور/سازمان مناطق آزاد بازنشستگان شاغل را اعلام می‌کند؟

بر اساس ابلاغیه رئیس‌جمهور در خصوص منع به‌کارگیری بازنشستگان، کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده‌اند. رئیس‌جمهور اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در تاریخ 27 شهریور…