بازدید ایدهبایگانی‌های سازمان حمایت فرآیند قیمت گذاری خودرو را تشریح کرد | بازدید ایده

برچسب: سازمان حمایت فرآیند قیمت گذاری خودرو را تشریح کرد

سازمان حمایت فرآیند قیمت گذاری خودرو را تشریح کرد

معاون نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرد بررسی قیمت تمام شده خودرو در این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه شرکت‌های خودروساز و یا مصرف‌کنندگان و صرفاً بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد…

  • خانه
  • سازمان حمایت فرآیند قیمت گذاری خودرو را تشریح کرد